phone
+38 (044) 254 48 50
+38 (050) 400 90 40
46/2 Moskovska str., 10th floor, office 201–202
Kyiv 01015, Ukraine

Shareholders with significant participation

Valentyna Latysheva

POLO Ltd.
(identification No. 24267021, address: 1-A Baggovutivska str, office No. 5, Kyiv 04107 Ukraine)

 

Controllers

Valentyna Latysheva

 

Individuals who exercise control

over the shareholder - legal entity (POLO Ltd.)

Volodymyr Kovalchuk

Denys Melnyk

Liubov Tkach