тел.
+38 (044) 254 48 50
факс
+38 (044) 254 50 85
Україна, 01015, м. Київ, вул. Московська, 46/2,
4 секція, 10 поверх, офіс 201-202

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕЛТА»
1. Загальні відомості


1.1

Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство «Велта»

1.2

Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

21559409

1.4

Місцезнаходження емітента

Україна, 01015, місто Київ, вул. Московська, буд. 46/2

1.5

Міжміський код, телефон та факс емітента

тел/факс (044) 254-48-50, 254-40-05

1.6

Електронна поштова адреса емітента

office@velta.kiev.ua

1.7

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.velta.kiev.ua

1.8

Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу ІІ або інформація про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу ІІІ цього Положення.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Посадова особа член Правління Коваль Петро Григорович (паспорт серії СН номер 671406, виданий 20 січня 1998 року Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві), яка займала посаду заступника голови правління, звільнена. Зміни в персональному складі відбулись згідно рішення Наглядової ради ПрАТ «Велта» від 03.03.2012 року, протокол № 3/2012, та на підставі особистої заяви Коваля П.Г. від 03.03.2012 р. Посадову особу звільнено за власним бажанням (наказ № 2-л від 03 березня 2012 року).
Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 24.09.2001 р.
Замість звільненої особи на посаду нікого не призначено.

3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України.

Голова правління (підпис) М.П. Мельник
(ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.03.2012 р.